Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Bezig met inladen pagina...

 

Privacy verklaring

 Privacy Verklaring innOVeet

 

(versie 17 september 2018)

InnOVeet, gevestigd aan de Holstraat 27, 6082BA, te Buggenum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met deze verklaring willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Contactgegevens:

https://www.innoveet.nl

Holstraat 27, 6082BA, Buggenum

Dhr. Otto Vullers is de Functionaris Gegevensbescherming van innOVeet. Hij is te bereiken via info@innoveet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

InnOVeet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De volgende gegevens worden verwerkt indien je op onze site zelf een formulier hiervoor invult en ons toestuurt:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

De volgende gegevens worden geanonimiseerd (dus niet herleidbaar tot jou als persoon) verwerkt:

- Gegevens over je activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innoveet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InnOVeet verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren

- (Geanonimiseerde) analyses uit te voeren over het bezoekers-gedrag op onze website

Geautomatiseerde besluitvorming

InnOVeet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InnOVeet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InnOVeet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 3 maanden.

Voor de geanonimiseerde gegevens geldt een bewaartermijn van 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

InnOVeet deelt je persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (opgesomd in onderstaande tabel), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. InnOVeet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam bedrijfCategorieJurisdictieDoelGegevens
HotJar Ltd.WebstatistiekenMaltaAnalytiseren van (geanonimiseerd) website bezoekgedrag en feedback
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
  • Feedback informatie die je ons zelf toestuurt
  • Optioneel je E-mailadres
Google LLCWebstatistiekenVerenigde StatenAnalyseren van (geanonimiseerd) website bezoekgedrag
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
BigBase Coöperatie U.A.WebbouwerNederlandBeheren website
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InnOVeet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door innOVeet.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@innoveet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. InnOVeet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InnOVeet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels SSL. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innoveet.nl.